Úvod > Investiční akce > Evakuační výtah
Vyhledávání:

Evakuační výtah v DO Justynka

Dodavatel:   MOVIS Hronov, s.r.o., Nám. Čs. armády 1, Hronov
Konečná cena díla:  Kč 3 590 915,-- vč. DPH
Termín realizace:   16.9.2013. až 6.12.2013

Předmětem veřejné zakázky bylo vybudování nového evakuačního lůžkového výtahu v prostoru bývalého únikového schodiště včetně stavebních prací na stávajícím objektu. Prostor mezi evakuačním výtahem a stávajícím schodištěm tvoří částečně chráněnou únikovou cestu, a proto byly všechny dveře vedoucí do této únikové cesty z prostorů s požárním rizikem vyměněny za dveře s požární odolností 30 min, kouřotěsné a opatřené samozavíračem. V 1.PP byla vybudována místnost, kde je umístěn náhradní zdroj výtahu.
Na základě výzvy k podání nabídek na dodavatele stavebních prací schválila RM ve svém usnesení č. 17/2013 ze dne 28.8.2013 vítězného uchazeče MOVIS Hronov, s.r.o.. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny bez DPH.
Technický dozor investora zajišťoval Ing. Jaroslav Jeništa JEST, Rokytník. Stavební práce  financovalo město z vlastních zdrojů.
Dílo bylo řádně ukončeno, zkolaudováno a předáno do užívání.

Ing. Lenka Vítová
odbor majetek

Fotogalerie: výtah v DO Justynka

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
20. 1. 2014

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.