živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Dotace EU

21. 09. 2017

Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově

V dubnu 2017 obdrželo Město Hronov oficiální zprávu v podobě registrace akce k projektu s názvem „Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově“ a registračním číslem CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0001436.

21. 09. 2017

Čas na seniora

Město Hronov podalo společně s projektovým partnerem, Kudowským centrem kultury a sportu, v listopadu 2016 žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci programu INTERREG V - A prostřednictvím Euroregionu Glasensis, s názvem Čas na seniora