živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

ilustrační foto: Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

Termín:  5. 2. 2020 od 17:00 hodin

Místo konání: Sál Josefa Čapka

Program jednání:

1.

 Prezentace projektu rekonstrukce fotbalového stadionu
2.
 Finanční záležitosti
- Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
- Dotace pro HC Wikov Hronov z. s.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
- Rozpočtové opatření č. 01/2020/ZM
3.
 Majetkové záležitosti
- Bytový dům Jungmannova 107, Hronov
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v parku A. Jiráska
- Koupě pozemku p. č. 4/5 k. ú. Malá Čermná
- Záměr vložení pozemků do základního kapitálu VaK, a.s. Náchod
- Prodej pozemku p. č. 403/30 a 1714/4 k. ú. Hronov
- Prodej hrobky č. 58, katolický hřbitov Hronov
- Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
- Koupě pozemků od České pošty
- Informace o investičních a dotačních akcích
 4.  Různé
- Podání žádosti o poskytnutí dotace na víceúčelové sportoviště
- Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2019
- Zápis kontrolního výboru č. 5/2019
 5.  Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva.

Petr Koleta, starosta města

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 01. 2020