živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

ilustrační foto: Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

Termín:  30. 10. 2019 od 17:00 hodin

Místo konání: Sál Josefa Čapka

Program jednání:

1.

 Představení projektu "Protipovodňová opatření města Hronova"
2.
 Finanční záležitosti
- Dotace na výkonnostní sport
- Rozpočtová opatření
- Poskytnutí finančního příspěvku osobám starším 70 let
3.
 Majetkové záležitosti
- Záměr prodeje části pozemků v k. ú. Hronov
- Uzavření smluv o zřízení věcného břemene
- Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu
- Stavební úpravy budovy městského úřadu
. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
- Smlouva o převodu investorství s VaK Náchod
- Informace o investičních a dotačních akcích
 4.  Různé
- Zřizovací listina Domova odpočinku ve stáří Justynka
 5.  Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva.

Petr Koleta, starosta města

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 10. 2019