živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

ilustrační foto: Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

Termín: 26. června 2019 od 17:00 hodin

Místo konání: Sál Josefa Čapka

Program jednání:

 1.

Finanční záležitosti
- Závěrečný účet města Hronova za rok 2018
- Schválení účetní závěrky města Hronova za rok 2018
- Rozpočtová opatření č. 07/2019/ZM

 2.

Majetkové záležitosti
- Záměr prodeje pozemků v k. o. Zbečník
- Stanovy společenství vlastníků jednotek, Žabokrky 61 a 62, Nerudova 314
- Prodej pozemku k. ú. Rokytník
- Prodej pozemku k. ú. Hronov
- Záměr prodeje pozemku k. ú. Hronov
- Smlouvy o zřízení věcných břemen
- Návrh smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky
- Převod práv a povinností, Žabokrky 61
- Informace o investičních a dotačních akcích
 3.  Různé
-
Zvolení určeného zastupitele
- Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí 2019
- Zřízení osadních výborů a volba předsedů
 4.  Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva.

Petr Koleta, starosta města

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 06. 2019