živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

Termín: 20. února 2019 od 17:00 hodin

Místo konání: Sál Josefa Čapka

Program jednání:

 1.

Finanční záležitosti
- Rozpočtová opatření
- Dotace pro HC Wikov Hronov, Muzeum Náchodska
- Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru

 2.

Majetkové záležitosti
-  Záměr prodeje části pozemků k. ú. Hronov
- Prodej pozemku k. ú. Rokytník
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
- Informace o investičních a dotačních akcích
- Stanovisko advokátní kanceláře k prodeji bytových jednotek

 3.

Různé
-
Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva města
- Zpráva o stavu veřejného pořádku OOP ČR
- Výroční zpráva Městské policie Hronov

 4.

Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva.

Petr Koleta, starosta města

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 02. 2019