živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT ODBORU MAJETEK


Místo výkonu: Městský úřad Hronov, odbor majetek
Nabízíme: plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou
Platové zařazení: platová třída 9, dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 11. 2019, popř. dle dohody

Pracovní náplň:
-    vedení agendy bytových a nebytových prostor, zajišťování předávání a přejímání bytových a nebytových prostor, příprava výběrových řízení na byty, příprava nájemních smluv, příprava podkladů pro vyúčtování služeb, komunikace s poskytovateli energií
-    agenda spojená s nájemným (předpisy nájemného, změny výše nájemného, dlužníci atd.)
-    vedení pokladny odboru majetek
-    provádění inventur
-    zajišťování podkladů pro prodej a koupi domů a bytů
-    agenda spojená se Společenstvím vlastníků bytových jednotek a s nájmy pozemků v majetku města
-    v případě potřeby zajišťování revizí a drobných oprav a údržby spojených s bytovými a nebytovými prostory
Požadavky:
·    minimálně úplné středoškolské vzdělání
·    samostatnost, přesnost a spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, organizační a komunikační schopnosti
·    řidičský průkaz sk. B
·    znalost práce na PC
Obsah přihlášky:
·    jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis
·    strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
·    doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená kopie)
·    výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců

Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu MěÚ Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelně MěÚ v Hronově do 14. 10. 2019 do 12.00 hodin, obálku označte: Výběrové řízení referent odboru majetek - neotvírat.

Poskytnuté osobní údaje budou využity pouze pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení.

Bližší informace získáte na MěÚ v Hronově, Ing. Helena Toldová, tajemnice, tel. 491 401 157, 736 629 649

V Hronově dne 26. 9. 2019
                                                                        

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 09. 2019